logo groen
Werving & Selectie
Recruitment
Loopbaanbegeleiding
Outplacementbegeleiding
silouette

Werving & Selectie

Werving & selectie? Ik zet nét die stap extra voor u!

HERKENT U DIT?
  • U hebt al enkele selectieprocedures gedaan maar bent niet geslaagd.
  • U hebt op korte termijn een goede, ervaren interimmanager nodig.
  • U hebt (tijdelijk) te weinig capaciteit op de afdeling P&O.

HOE ZOU HET ZIJN ALS ...

  • u de werving & selectie van die specifieke vacature met een gerust hart kunt uitbesteden aan een vakkundig bureau?
  • u binnenkort kennismaakt met de juiste persoon voor die specifieke (interim)functie?
  • u al binnen een paar weken over de juiste vakkundige mensen kunt beschikken?


Terwijl ù uw tijd kunt besteden aan uw eigen werk, help ik uw organisatie om deskundig en gedreven personeel te werven en de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Ik heb ruime ervaring met werving & selectie, van uitvoerend niveau tot raad van bestuur, van algemeen manager tot gespecialiseerd professional, van vast tot interim. Ook procedures waarin meerdere partijen inspraak hebben, heb ik meermaals succesvol begeleid.

Functies waarvoor ik heb bemiddeld zijn o.a.:
(tijdelijk) manager primair proces jeugdzorg, managers wonen met zorg, bestuurslid project GGZ, (interim) managers thuiszorg, manager behandeldienst, interim teamleider behandeldienst, manager zorgbedrijf, tijdelijk regiodirecteur V&V, bestuursleden en projectleider innovatief project GGZ, directiesecretaresse bestuurder, interimteamleider kleinschalig wonen, manager steunpunt huiselijk geweld, secretarieel medewerker specialistische afdeling, bestuurder welzijnsorganisatie, recruiter thuiszorg, personeelsadviseur, (interim)manager zorg, manager bedrijfsvoering, coördinator salarisadministratie.

Voor ICT- en specifieke financiële functies werk ik actief samen met twee gespecialiseerde bureaus in deze vakgebieden. U krijgt één contactpersoon, terwijl u de voordelen heeft van twee deskundige, gespecialiseerde bureaus. Dat werkt optimaal.

Wilt u ook de juiste persoon op de juiste stoel in uw organisatie? Stuur een e-mail of bel mij op 06 246 77 328.

Wilt u meer weten over mijn aanpak of referenties?

Hebt u een tijdelijke aanvulling nodig van uw P&O- of recruitmentteam?